Monika Halmiová

Monika Halmiová

Študentka 5. ročníka študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase sa venuje financiám a najmä...
Read More

Kamil Ščerba

Absolvent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v súčasnosti interný doktorand na Katedre financií a účtovníctva v odbore financie. Zameriava sa na oblasť verejných...
Read More

Matej Žofaj

Študent doktorandského štúdia v odbore Cestový ruch a absolvent financií, bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase sa...
Read More

Michal Mešťan

Pôsobí ako interný doktorand na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Financie. Okrem toho pôsobí ako analytik...
Read More

Emília Zimková

Profesorka v odbore Financie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bývalá poradkyňa viceguvernérky Národnej banky Slovenska, korešpondentka portálu Oxford Analytica. Autorka monografií,...
Read More