Emília Zimková

Profesorka v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie

Emília Zimková

Profesorka v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie
emilia.zimkova[at]umb.sk

Biography

Profesorka v odbore Financie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bývalá poradkyňa viceguvernérky Národnej banky Slovenska, korešpondentka portálu Oxford Analytica. Autorka monografií, vysokoškolských učebníc a vedeckých publikácií v slovenskom a anglickom jazyku. Kontinuálne spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, ako s najvýznamnejšími komerčnými bankami pôsobiacimi na Slovensku. Je koordinátorkou a riešiteľkou zahraničných a domácich vedeckých projektov a je zakladateľkou vedeckého seminára venovaného osobnosti prvého guvernéra centrálnej banky na Slovensku prof. Imricha Karvaša.