Hostia

Zoznam hostí, ktorí sa zúčastnili VSIKu od jeho vzniku po súčasnosť.

prof. Emmanuel Thanassoulis

Professor in Management Sciences at Aston Business School, Aston University, Birmingham, UK

Ing. Aleš Michl

Člen bankovej rady Českej národnej banky

Ing. Tomáš Salomon

CEO Česká spořitelna

Ing. Štefan Máj

Bývalý CEO Slovenskej sporiteľne, a.s.

prof. Ľuboš Pástor, PhD.

Charles P. McQuaid Professor of Finance and Robert King Steel Faculty Fellow

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

Guvernér Národnej banky Slovenska

Ing. Mojmír Hampl, MSc. Ph.D.

Viceguvernér Českej národnej banky

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

Zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava