Hostia

Zoznam hostí, ktorí sa zúčastnili VSIKu od jeho vzniku po súčasnosť.

Ing. Štefan Máj

Bývalý CEO Slovenskej sporiteľne, a.s.

prof. Ľuboš Pástor, PhD.

Charles P. McQuaid Professor of Finance and Robert King Steel Faculty Fellow

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

Guvernér Národnej banky Slovenska

Ing. Mojmír Hampl, MSc. Ph.D.

Viceguvernér Českej národnej banky

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

Zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava

Ing. Ivan Šramko

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Dekan Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave