Single Blog Title

This is a single blog caption
15
mar

Benchmarking for Economic Regulation

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 15. marca 2021 organizovala ďalšiu odbornú prednášku v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša s hosťom prof. Emmanuelom Thanassoulisom.

Prednáška poskytla prehľad metód založených na obalovej analýze dát, ktoré boli v priebehu posledných rokov integrované do regulačných systémov a zároveň priniesla otázky, ktoré musia riešiť regulátory, vrátane výhod a nevýhod DEA metódy z hľadiska regulovaných spoločností.

Prednáška sa uskutočnila ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams.