Blog

Prečítajte si najnovšie informácie týkajúce sa podujatí VSIK!

Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona – CEO Česká spořitelna

V rámci tradičného Vedeckého semináru Imricha Karvaša (VSIK) sa dňa 21. marca 2019 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška absolventa Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, s miestom štúdia v Banskej Bystrici. Tomáš Salomon pôsobí ako CEO Českej spořitelny v Prahe. Témou...
Read More

Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku

Dňa 26. marca 2018 o 10.40 hod. sa v priestoroch Auly rotundy Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Tento krát prijal pozvanie bývalý CEO najväčšej banky na Slovensku Slovenskej sporiteľne, pán. Ing .Štefan Máj. Vo svojej prezentácií sa venoval svojej...
Read More

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva

Dňa 15. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vystúpil s prednáškou v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli aktuálne otázky centrálneho bankovníctva. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške...
Read More

V čom sa skrýva podstata súčasného peňažného systému?

Dňa 19. októbra 2016 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Vedeckých seminárov Imricha Karvaša. Pozvanie prijal viceguvernér Českej národnej banky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., ktorý sa vo svojej prednáške venoval podstate súčasného peňažného systému. Podujatie, na ktorom sa doteraz...
Read More