Blog

Prečítajte si najnovšie informácie týkajúce sa podujatí VSIK!

Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku

Dňa 26. marca 2018 o 10.40 hod. sa v priestoroch Auly rotundy Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Tento krát prijal pozvanie bývalý CEO najväčšej banky na Slovensku Slovenskej sporiteľne, pán. Ing .Štefan Máj. Vo svojej prezentácií sa venoval svojej...
Read More

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva

Dňa 15. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vystúpil s prednáškou v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli aktuálne otázky centrálneho bankovníctva. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške...
Read More

V čom sa skrýva podstata súčasného peňažného systému?

Dňa 19. októbra 2016 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Vedeckých seminárov Imricha Karvaša. Pozvanie prijal viceguvernér Českej národnej banky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., ktorý sa vo svojej prednáške venoval podstate súčasného peňažného systému. Podujatie, na ktorom sa doteraz...
Read More

Prečo sú krajiny bohaté a krajiny chudobné?

V apríli 2013 na vedeckom seminári vystúpil univerzitný profesor dipl. ing. Dr. Mikuláš Luptáčik  s prednáškou na tému „Prečo sú krajiny bohaté a krajiny chudobné?“. Univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik v roku 1999 inicioval vydanie súhrnného diela univerzitného profesora Imricha Karvaša, „Základy hospodárskej vedy“, čím sprístupnil myšlienky profesora Karvaša...
Read More