Single Blog Title

This is a single blog caption
20
okt

V čom sa skrýva podstata súčasného peňažného systému?

Dňa 19. októbra 2016 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Vedeckých seminárov Imricha Karvaša. Pozvanie prijal viceguvernér Českej národnej banky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., ktorý sa vo svojej prednáške venoval podstate súčasného peňažného systému.

Podujatie, na ktorom sa doteraz aktívne zúčastňovali významné národohospodárske osobnosti zo Slovenska, ako doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, Ing. Ivan Šramko či Ing. Elena Kohútiková, PhD., nadobudlo medzinárodný charakter, keďže pozvanie prijal zahraničný hosť – viceguvernér Českej ná- rodnej banky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. Podľa viceguvernéra Mojmíra Hampla je úspeš- né fungovanie peňažného systému založené na dôvere užívateľov meny a centrálne banky sa aj v súčasnosti snažia vykonávať svoju politiku zodpovedne. Viceguvernér zvýraznil, že je potrebné komunikovať nutnosť systému elastických peňazí.

Podstatu elastického menového systému prirovnal k vodnej priehrade, v ktorej sa objem vody neustále mení podľa vopred stanoveného kritéria. Aj objem množstva peňazí v ekonomike je potrebné neustále prispôsobovať vopred stanovenému cieľu, cielenej inflácii na úrovni 2 %. Kým v predkrízovom období sa centrálne banky snažili o dosiahnutie svojho inflačného cieľa prispôsobovaním „zhora“, a teda sterilizáciou likvidity, v ostatných rokoch sa snažia dosiahnuť svoj cieľ prispôsobovaním „zdola“, predovšetkým refinancovaním finančného sektora nástrojmi nekonvenčnej menovej politiky

Celú tlačovú správu nájdete na https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2016/06-2016/Biatec_6_16_09infoIBV.pdf

Leave a Reply