Ing. Elena Kohútiková, PhD.

Zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

Zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava

Biography

Elena Kohútiková pochádza z Nitry. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Doktorát z ekonómie si urobila pri práci na Ekonomickom ústave SAV. Od roku 1990 začala pracovať v Štátnej banke Československej, neskôr v Národnej banke Slovenska. V tejto inštitúcii bola vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku, členkou Bankovej rady a od roku 2000 zastávala post viceguvernérky. Centrálnu banku zastupovala v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku. Od roku 2006 pôsobí vo VÚB banke. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa zodpovedná za podporné činnosti banky. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku.

Zdroj: Banky.sk