Ing. Štefan Máj

Bývalý CEO Slovenskej sporiteľne, a.s.

Ing. Štefan Máj

Bývalý CEO Slovenskej sporiteľne, a.s.

Biography

Štefan Máj začal svoju pracovnú kariéru v roku 1977 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave cenovom. V Slovenskej sporiteľni pôsobí od roku 1991, najskôr ako riaditeľ úseku správy majetku, divízie techniky a neskôr ako člen predstavenstva. Od roku 1995 do 1998 zastával viaceré pozície v Komerční banke Bratislava. V decembri 1998 sa do banky vrátil ako podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne. Významne sa podieľal na reštrukturalizácii a na procese privatizácie banky. Od 1. januára 2015 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne, v jeho kompetencii je oblasť financií a štábne útvary. Štefan Máj bol predsedom predstavenstva do konca roka 2017.

ZDROJ: www.slsp.sk