Podujatia

Na tejto stránke nájdete informácie nielen o podujatiach organizovaných v minulosti, ale aj o pripravovaných v budúcnosti.

Benchmarking for Economic Regulation

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 15. marca 2021 organizovala ďalšiu odbornú prednášku v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša s hosťom prof. Emmanuelom Thanassoulisom. Prednáška poskytla prehľad metód založených na obalovej analýze dát, ktoré boli v priebehu posledných rokov integrované do...
Read More

Digitalizácia a produktivita

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala dňa 22.2.2021 Vedecký seminár Imricha Karvaša s hosťom prof. Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikulášom Luptáčikom. Proces digitalizácie a Priemyslu 4.0 je jednou z hlavných výziev súčasnosti, jedným z troch D: dekarbonizácia,...
Read More

Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona – CEO Česká spořitelna

V rámci tradičného Vedeckého semináru Imricha Karvaša (VSIK) sa dňa 21. marca 2019 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška absolventa Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, s miestom štúdia v Banskej Bystrici. Tomáš Salomon pôsobí ako CEO Českej spořitelny v Prahe. Témou...
Read More

Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku

Dňa 26. marca 2018 o 10.40 hod. sa v priestoroch Auly rotundy Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Tento krát prijal pozvanie bývalý CEO najväčšej banky na Slovensku Slovenskej sporiteľne, pán. Ing .Štefan Máj. Vo svojej prezentácií sa venoval svojej...
Read More

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva

Dňa 15. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vystúpil s prednáškou v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli aktuálne otázky centrálneho bankovníctva. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške...
Read More

V čom sa skrýva podstata súčasného peňažného systému?

Dňa 19. októbra 2016 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Vedeckých seminárov Imricha Karvaša. Pozvanie prijal viceguvernér Českej národnej banky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., ktorý sa vo svojej prednáške venoval podstate súčasného peňažného systému. Podujatie, na ktorom sa doteraz...
Read More