O nás

Vedecký seminár Imricha Karvaša

O VSIK

Vedecký seminár Imricha Karvaša (VSIK) je vedeckým podujatím Katedry financií a účtovníctva na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, konaným pod záštitou Národnej banky Slovenska a doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. VSIK  je výsledkom iniciatívy prof. Ing. Emílie Zimkovej, PhD. a študentov študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie, Michala Mešťana, Mateja Žofaja, Daniely Dvorščákovej a Kamila Ščerbu. Hlavným cieľom podujatí, ktoré sa organizujú pravidelne od roku 2013, je pripomenúť si pamiatku a odkaz významného slovenského národohospodára, právnika, učiteľa a prvého guvernéra Slovenskej národnej banky, prof. Imricha Karvaša. Na podujatiach vystupujú významní odborníci z oblasti národného hospodárstva, financií, akademickej i profesionálnej sféry. 

O Imrichovi Karvašovi

Imrich Karvaš sa narodil 25.2.1903 vo Varšanoch (okr. Levice) v rodine notára. V roku 1909 v Pukanci zasadol do lavíc ľudovej školy, ktorú ukončil v roku 1913 v Holíči. Lavice ľudovej školy vystriedali gymnaziálne v Skalici, kde v roku 1921 maturoval.

Viac informácií sa dočítate tu.

Organizátori