Kamil Ščerba

Odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Kamil Ščerba

Odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
kamil.scerba[at]umb.sk

Biography

Absolvent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v súčasnosti odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva. Zameriava sa na oblasť slovenského a medzinárodného účtovníctva, verejných financií, daňových únikov a okrajovo aj na oblasť financovania regionálneho školstva. Okrem toho sa v súčasnosti podieľa na výučbe Finančnej gramotnosti na strednej škole. Patrí k nositeľom myšlienky a spoluorganizátorom Vedeckého seminára Imricha Karvaša.