Kamil Ščerba

Interný doktorand v odbore Financie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Kamil Ščerba

Interný doktorand v odbore Financie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
kamil.scerba[at]umb.sk

Biography

Absolvent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v súčasnosti interný doktorand na Katedre financií a účtovníctva v odbore financie. Zameriava sa na oblasť verejných financií, daňových únikov a okrajovo aj na oblasť financovania regionálneho školstva. Okrem toho sa v súčasnosti začal podieľať na výučbe Finančnej gramotnosti na strednej škole. Patrí k nositeľom myšlienky a spoluorganizátorom Vedeckého seminára Imricha Karvaša.