Matej Žofaj

Interný doktorand v odbore Cestový ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej

Matej Žofaj

Interný doktorand v odbore Cestový ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej
matej.zofaj[at]umb.sk

Biography

Študent doktorandského štúdia v odbore Cestový ruch a absolvent financií, bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase sa venuje financiám, investovaniu a grafickému dizajnu. Patrí medzi zakladajúcich členov VSIKu.