Michal Mešťan

Odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Michal Mešťan

Odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
michal.mestan[at]umb.sk

Biography

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako dobrovoľník v CFA Society Slovakia zodpovedný za oblasť vzťahov s univerzitami (University Outreach). V minulosti pôsobil ako analytik a projektový manažér v Inštitúte sporenia a investovania.