Michal Mešťan

Interný doktorand v odbore Financie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Michal Mešťan

Interný doktorand v odbore Financie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
michal.mestan[at]umb.sk

Biography

Pôsobí ako interný doktorand na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Financie. Okrem toho pôsobí ako analytik a projektový manažér v Inštitúte sporenia a investovania. Patrí medzi aktívnych študentov, ktorí sa snažia prispieť k rozvoju slovenského školstva a najmä skvalitnenia vyučovacieho procesu.