Monika Halmiová

Študentka 5. ročníka študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Monika Halmiová

Študentka 5. ročníka študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
monika.halmiova[at]studenti.umb.sk

Biography

Študentka 5. ročníka študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase sa venuje financiám a najmä bankovému sektoru. Je slniečkom nášho kolektívu.