Single Blog Title

This is a single blog caption
15
mar

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva

Dňa 15. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vystúpil s prednáškou v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli aktuálne otázky centrálneho bankovníctva. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške zameral na uplynulý a súčasný vývoj inflácie v eurozóne a na Slovensku a uviedol, že sa nízkoinflačné obdobie blíži ku koncu. Zhodnotil situáciu na trhu práce, ktorá v poslednom období najmä na Slovensku naráža na prirodzenú mieru nezamestnanosti. Vo svojej prednáške sa venoval aj súčasnej menovej politike a jej vplyvom na finančné trhy v eurozó- ne, ale aj na Slovensku. V diskusii študenti kládli guvernérovi otázky, ktoré sa týkali ukončenia kvantitatívneho uvoľ- ňovania, vývoja kľúčových úrokových sadzieb, ale aj snahy vlády SR o získanie investičnej výnimky pre infraštruktúrne projekty a jej následné vyňatie z ústavného zákona o dlhovej brzde. Na podujatí sa zúčastnili aj rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., ktorý predniesol úvodné slovo, a pozvanie na vedecký seminár prijal aj syn profesora Imricha Karvaša, doc. Ing. Milan Karvaš, CSc. Vedecký seminár moderovala doc. Ing. Emília Zimková, PhD.

Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2017/02-2017/Biatec_17_2_obal_Guverner_na_UMB_v_BBystrici.pdf

Leave a Reply