Single Blog Title

This is a single blog caption
21
mar

Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona – CEO Česká spořitelna

V rámci tradičného Vedeckého semináru Imricha Karvaša (VSIK) sa dňa 21. marca 2019 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška absolventa Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, s miestom štúdia v Banskej Bystrici. Tomáš Salomon pôsobí ako CEO Českej spořitelny v Prahe. Témou jeho prednášky bola „Historie a budoucnost finančních služeb“. Záznam z jeho prezentácie si môžete pozrieť prostredníctvom videa na Youtube (klik) 

 

Leave a Reply