prof. Emmanuel Thanassoulis

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

Po absolvovaní SVŠ v Nových Zámkoch pokračoval v štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Národohospodárskej fakulte, študijný odbor financie. Štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1976. Vedeckú...
Read More

Ing. Ivan Šramko

Ing. Ivan Šramko sa narodil 3. 9. 1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na Fakulte riadenia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval...
Read More