Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Dekan Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Dekan Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Biography

Je svetovo uznávanou kapacitou v oblasti matematickej ekonómie a ekonomických analýz. Narodil sa vo Vysokej pri Morave. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Je emeritný profesor Ekonomickej univerzity Viedeň (WU Wien), vedecký riaditeľ Ústavu pre ekonomický výskum (IWI Industriewissenschaftliches Institut) Viedeň, predseda Rady pre spoločenské vedy APVV, člen pracovnej skupiny AK vlády, šéfredaktor časopisu Central European Journal for Operations Research (1993 – 2004) či mimoriadny profesor University of Technology vo Viedni.

Je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností a inštitúcií.

V súčasnosti zastáva funkciu Dekana Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.