15
mar

Benchmarking for Economic Regulation

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 15. marca 2021 organizovala ďalšiu odbornú prednášku v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša s hosťom prof. Emmanuelom Thanassoulisom. Prednáška poskytla prehľad metód založených na obalovej analýze dát, ktoré boli v priebehu posledných rokov integrované do regulačných systémov a zároveň priniesla...
Read More
22
feb

Digitalizácia a produktivita

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala dňa 22.2.2021 Vedecký seminár Imricha Karvaša s hosťom prof. Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikulášom Luptáčikom. Proces digitalizácie a Priemyslu 4.0 je jednou z hlavných výziev súčasnosti, jedným z troch D: dekarbonizácia, digitalizácia a demografia. „Automation anxiety“,...
Read More
26
nov

Vankúše proti budúcej kríze – pohľad českého centrálneho bankára

V rámci už tradičného podujatia s názvom Vedecký seminár Imricha Karvaša sa 26. novembra 2019 uskutočnila na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prednáška a následná diskusia s členom Bankovej rady Českej republiky, pánom Ing. Alešom Michlom. Prednáška bola zameraná na aktuálne poznatky finančnej teórie a praxe z pohľadu českého centrálneho bankára. Zhrnutie prednášky...
Read More
21
mar

Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona – CEO Česká spořitelna

V rámci tradičného Vedeckého semináru Imricha Karvaša (VSIK) sa dňa 21. marca 2019 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška absolventa Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, s miestom štúdia v Banskej Bystrici. Tomáš Salomon pôsobí ako CEO Českej spořitelny v Prahe. Témou jeho prednášky bola „Historie a...
Read More
20
sep

Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku

Dňa 26. marca 2018 o 10.40 hod. sa v priestoroch Auly rotundy Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Tento krát prijal pozvanie bývalý CEO najväčšej banky na Slovensku Slovenskej sporiteľne, pán. Ing .Štefan Máj. Vo svojej prezentácií sa venoval svojej pracovnej kariére v bankovníctve. Záznam...
Read More
24
okt

Existuje súvislosť medzi politickými cyklami a výnosnosťou akcií?

V priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo 24. októbra 2017 ďalšie podujatie zo série Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Pozvanie na vedecký seminár prijal Ľuboš Pástor, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, profesor financií Booth School of Business, University of Chicago, ktorý sa v rámci svojej prednášky venoval prepojeniu výnosnosti akcií...
Read More
15
mar

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva

Dňa 15. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vystúpil s prednáškou v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli aktuálne otázky centrálneho bankovníctva. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške zameral na uplynulý a súčasný...
Read More
20
okt

V čom sa skrýva podstata súčasného peňažného systému?

Dňa 19. októbra 2016 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Vedeckých seminárov Imricha Karvaša. Pozvanie prijal viceguvernér Českej národnej banky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., ktorý sa vo svojej prednáške venoval podstate súčasného peňažného systému. Podujatie, na ktorom sa doteraz aktívne zúčastňovali významné národohospodárske osobnosti...
Read More
13
okt

Kontaktná adresa

Vedecký seminár Imricha Karvaša Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Tajovského 10 975 90  Banská Bystrica Slovensko email: vsik[at]vsik.sk