Aktuálne úlohy Európskej centrálnej Banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom

Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. na tému "Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom". Prednáška sa konala 4. marca 2013 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

späť na Galériu