Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky

Prednáška Ing. Ivana Šramku na tému "Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky". Prednáška sa konala 24. októbra 2013 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

späť na Galériu