Prečo sú krajiny bohaté a prečo sú krajiny chudobné

Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika na tému "Prečo sú krajiny bohaté a prečo sú krajiny chudobné". Prednáška sa konala 24. apríla 2013 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

späť na Galériu