Nová regulácia bankového sektora vyrieši viaceré problémy eurozóny. Zďaleka nie však všetky.

Prednáška Ing. Eleny Kohútikovej, PhD. na tému "Nová regulácia bankového sektora vyrieši viaceré problémy eurozóny. Zďaleka nie však všetky". Prednáška sa konala 31. marca 2014 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

späť na Galériu